JPC - Tăng năng suất để tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới quản lý

Thông điệp từ Chủ tịch JPC

Thời đại đang thay đổi lớn lao. Cùng với sự phát triển toàn cầu hoá và thông tin hoá, Nhật Bản phải đối mặt với việc gia tăng tỉ lệ người cao tuổi và giảm dân số, do đó, tăng năng suất là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và duy trì sinh khí của đất nước.
Chúng ta phải vững chãi thực hiện cải cách các định chế nền tảng, mở rộng phạm vi của nền kinh tư tư nhân, khuyến khích sự sáng tạo đổi mới và tạo ra các nhu cầu tiêu dùng mới. Chúng ta cũng phải tăng cường năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu.
Với tầm nhìn thời đại, Trung tâm Năng suất Nhật Bản (JPC) chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh hoạt động "Ba Nguyên tắc Năng suất", đó là Gia tăng tuyển dụng, Hợp tác giữa lao động và quản lý, Phân phối công bằng thành quả của gia tăng năng suất. Với sự tham gia của mọi thành phần xã hội, gồm người lao động, người quản lý, trí thức, chính trị và công quyền, hoạt động này sẽ càng hiệu quả hơn, gia tăng năng suất không chỉ ngành công nghiệp sản xuất mà tất cả ngành nghề khác. Chúng tôi hy vọng tất cả quý vị sẽ hỗ trợ và hợp tác.

Mạng lưới toàn cầu

Global Network

Tin tức mới!

Tổng hợp tin tức